Idrottens betydande roll för folkhälsan

Några av de största farorna för folkhälsan är alkohol, droger, fetma och tobak. Regeringen vittnar om att deras rapporter visar att klyftorna i folkhälsan ökar i Sverige. Det är ofta i de rikare områdena man har en bättre hälsa, medan man i mindre välbärgade områden har en något sämre hälsa. En sak som kan förebygga att de här problemen får ännu mer utrymme är idrott. Förutom att man får en bra kondition och att kroppen mår bra av att röra på sig så främjas sociala kontakter, samspel och lyhördhet samtidigt som man har en aktivitet som förhoppningsvis håller en borta från saker som kan vara skadliga för hälsan. För att på sikt kunna eliminera folkhälsoproblem har regeringen avsatt pengar för att Riksidrottförbundet skall kunna erbjuda aktiviteter till flera målgrupper. Att må bra tjänar både individerna själva och samhället på, och det behöver inte vara svårt eller omständligt att börja med någon idrott oavsett hur gammal man är.

Det är bra att börja i tidig ålder

Över 90 % av alla barn och unga som idrottar säger att de mår bra. Därför är det en bra sak att låta barn börja med idrott så snabbt som möjligt. Ju tidigare barnen börjar röra på sig desto större är också sannolikheten att de kommer fortsätta med det i vuxen ålder. Att vara med på idrott behöver inte alltid vara beroende av föräldrarnas ekonomi. barn får testa idrott gratis i flera kommuner runt om i landet. Är det så att man inte har någon idrottsförening eller andra aktiviteter på platsen där man bor kan man istället ordna det själv. Är man fler föräldrar som samarbetar och organiserar aktiviteter för barnen blir arbetsbördan inte för stor, samtidigt som man också som vuxen får möjlighet att träffa andra vuxna. Barn som idrottar utvecklar starka muskler redan tidigt, vilket gör att deras kroppar kommer fungera optimalt längre i vuxen ålder förutsatt att de fortsätter röra på sig. Idrott är socialt. Barnen får vänner genom att idrotta och får känna på gemenskapen av att höra till ett sammanhang.

Det är aldrig för sent att börja idrotta

Även fast det är bra att börja idrotta i ung ålder finns det inget som hindrar en från att börja senare i livet. Runt om i landet finns det många idrottsföreningar som också erbjuder aktiviteter för seniorer, medelålders och vuxna. Det går utmärkt att börja på någon aktivitet för att se om man tycker om den, och sedan byta ifall det inte passar. En felaktig uppfattning om idrott är ofta att man håller på med det enbart om man vill bli proffs inom sporten. Det är en bild av idrott som vi måste eliminera. Det viktigaste är att man rör på sig och det sociala som idrotten kan erbjuda. Om man inte idrottat tidigare och börjar som vuxen är det bra att till en början ta det i sin egen takt så man inte drar på sig skador. Välj en idrottsform som passar din kondition, ät ordentligt och vila efteråt i sängar som ger god nattsömn. Ju mer man idrottar desto snabbare kommer man märka hur kroppen orkar mer.