Idrottsgymnasium

För den ungdom som verkligen vill satsa på sin idrott så finns det i dagsläget ett antal idrottsgymnasier som erbjuder utveckling inom den idrott som man är aktiv inom. Gymnasierna är indelade i olika nivåer i Sverige beroende på bland annat hur intaget ser ut och vem som betalar.

Riksidrottsgymnasium


Detta är ett gymnasium där elever från hela Sverige får söka till. De kriterier som gäller här är att eleven har en mycket hög nivå idrottsmässigt och även på en Three high school students studying at librarynationell nivå och där målet är att utöva sporten på en framtida elitnivå. Här finns inte bara fotboll och ishockey, vilket kan vara det som gemene man i första hand tänker på. Du hittar allt från bågskytte till fäktning och vattenskidor. Det finns närmare ett 40-tal olika sporter och där sporter som skidor är indelade i bland annat slalom, längdskidåkning och free style. Antalet skolor är desto fler eftersom vissa sporter erbjuds på flera orter.

Regionala idrottsgymnasium

Detta är gymnasieskolor där det är ett samarbete kommuner emellan och inom den region där skolan är verksam. De kallas även ibland för Nationell godkänd idrottsutbildning. Dessa skolor är fristående vad gäller ersättning och bistånd från regeringen, skolverket och Riksidrottsförbundet. Finansiering vad gäller tränare eller andra resurser för den aktuella idrotten står kommunerna för. Även hur eleverna rekryteras sker genom överenskommelser mellan berörda kommuner.

Lokalt idrottsgymnasium

Detta gymnasium är helt kommunalt och är öronmärkt för kommunens eller skolans elever. Ofta sker det i samarbete med idrottsföreningar där vissa önskemål om upplägg finns. I och med att skolor profilerar sig för att dra till sig elever så väljer en del gymnasieskolor detta alternativ om det finns en stark aktiv idrottsförening inom kommunen. Tränarresurser etcetera blir på det viset enklare att lösa. Finansiellt är det kommunen eller skolan som styr medlen.

Eftergymnasiala idrottsutbildningar

I Sverige finns det inte så många eftergymnasiala idrottsutbildningar och absolut inte för elitidrottare. Den äldsta skolan för idrott och hälsa är Gymnastik och idrottshögskolan, vilken grundades 1813. GIH är dock främst inriktad mot tränarroll och läraryrket, men skall som Riksidrottsuniversitet erbjuda elitidrottare så kallade Elitidrottsavtal. Dessa innebär att studierna anpassas utifrån idrotten

Idrottsutbildning av olika slag har funnits vid Umeås universitet sedan 70-talet och 1989 fick högskolan fyra professurer på nationell nivå. År 2000 grundades Idrottshögskolan.