Idrott förbättrar livskvaliteten och förlänger livet

Rikedomar och ekonomiskt oberoende är i de flesta fall inte det elitidrottare får med sig efter en lyckad karriär, men vad de däremot kan se fram emot enligt studier är ett längre liv. Men går det överhuvudtaget att köpa till sig fler år eller är det snarare så att det är något man får kämpa för, i form av träning och hälsohöjande aktiviteter? Om man frågar forskarna så är svaret det sistnämnda. Studier idag visar nämligen att idrott inte bara är en rolig och spännande fritidssysselsättning, som skänker glädje och berikar fritiden, utan att det även medför bättre livskvalitet och förlänger livet! I den nya franska studien där 2814 personer ingick, vilka vid något tillfälle deltagit i OS mellan 1912-2012, i genomsnitt lever 6,5 år längre än den övriga franska befolkningen.

Minskar risken för cancer

En av förklaringarna till denna längre medellivslängd är den minskade risken för cancersjukdomar. Bara denna risk ensamt ger en elitidrottare i genomsnitt 2 år och tre månader längre liv. Men studien visar även att vilken slags idrott har en påverkan. De som är mångkampare är i regel de som lever längst. Hela 10 år längre än det franska genomsnittet, medan uthållighetsidrottare lever 6,5 år längre.

Levnadsvanor och gener

Vad som exakt kan förklara varför elitidrottare lever längre än andra kan vara en kombination av flera saker. Man tror att goda gener är en förklaring men också åratal av regelbunden fysisk träning och goda levnads- och socioekonomiska villkor.

Aldrig försent att gympa sig frisk!

Nu när vi nåtts av den goda nyheten om ett längre liv för de som idrottat nästan hela sitt liv, hur är det med de som redan nått en hög ålder och kanske inte alls varit aktiv i idrott under sitt unga liv? Ja, även om det inte är säkert att de kommer leva lika länge som en före detta idrottsman, finns det enligt forskning fortfarande goda möjligheter att påverka sin hälsa och kropp, så till vida att man kan leva med högre rörlighet och minskad skörhet. Dessutom har fysisk aktivitet en skyddande effekt för minnesfunktionen och hjärnan.

Äldre behöver mer protein

Ju äldre man blir desto snabbare förlorar man muskelmassa vid inaktivitet, till skillnad från unga. Därför är det viktigt för den som redan har uppnått en hög ålder att konsumera mycket proteinrik mat, men även träna regelbundet. NNR (Näringslivets Regelnämnd) menar att proteinets effekt ökar av träning och med hjälp av proteintillskott kan man se en ökad effekt på träningen för såväl unga som äldre. Sambla.se erbjuder gratis kreditupplysning och möjlighet att jämföra lån, vid för köp av proteintillskott.

För att behålla den fysiska funktionen behöver äldre träna minst tre gånger i veckan och äta mycket protein. Detta skriver professor och överläkare Tommy Cederholm vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. I en studie som gjorts där tio friska 72-åringar fick minska sin aktivitet från 6000 steg till 1500 steg per dag såg man efter två veckor en minskning på muskelmassan i benen med hela 400 gram på endast två veckor. Dessutom noterades en minskad glukosmetabolism och en ökad inflammationsaktivitet.